Nanna Abell 2

Kunstnerinterview med Nanna Abell (f. 1985, uddannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2013)

Nanna Abell, Meeting the Universe Halfway/Minimale Animale

Nanna Abell fortæller om værkerne Minimale Animale (2015) og Meeting the Universe Halfway (2015).

Interviewet har primært et konserverings- og bevaringsmæssigt omdrejningspunkt. Interviewet er udarbejdet af Kunstkonserveringen og Horsens Kunstmuseum.
Interviewet er blevet til med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.