Om Kunstnerinterview.dk

Kunstnerinterview.dk er en samling af interviews med danske kunstnere med fokus på bevaring af kunstnernes værker. Interviewene er udarbejdet specifikt med bevaringsarbejdet med kunst og de problemstillinger, der knytter sig hertil, for øje. Databasen er tænkt som et værktøj til hjælp for konservatorer, museumsfaglige, kunsthistorikere og alle, der arbejder med bevaringen af vores kunst- og kulturarv.

 

Baggrunden for kunstnerinterview.dk

Bevaring af samtidskunst stiller konservatorer og museumsprofessionelle overfor en række forskelligartede udfordringer, blandt andet fordi nutidige kunstnere ofte anvender utraditionelle materialer og metoder i fremstillingen af deres værker. De ofte tidstypiske materialer, som også kan være brugsgenstande som plastikposer eller mælkekartoner, kan være vanskelige at erstatte eller restaurere. Samtidig er materialerne ofte hurtigt nedbrydelige, og når de fysiske og kemiske forandringer indtræder, ændrer kunstværkerne udseende og måske form. Med disse naturlige - og ofte hurtige - forandringer af kunstværkerne mister vi viden om, hvordan værkerne så ud, da de blev skabt, og den oprindelige mening med kunstværkerne går tabt. Derfor er viden om kunstnernes intentioner med materialerne, deres arbejdsmetoder og tanker bag fremstillingen af værkerne uundværlig i forbindelse med bevaring og udstilling af kunst. Kunstnerne har førstehåndsviden om de anvendte materialer, de har som oftest et bestemt syn på, hvordan deres værker skal fremstå, og hvordan de bør udstilles både nu og i fremtiden. Med kunstnerinterview.dk er ønsket at stille denne viden til rådighed for alle, der interesserer sig for og er engagerede i museernes lovpligtige arbejde med at bevare den danske kulturarv.


Hvem står bag kunstnerinterview.dk

Kunstkonserveringen, Danske Museers Center for Bevaring af Kunst, som er ejet og drevet af de danske kunstmuseer, har etableret hjemmesiden 'kunstnerinterviews.dk' med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen. Siden er oprettet med det formål at samle viden om bevaring af samtidskunst, og idéen er løbende at udbygge siden med hjælp fra konservatorer og museumsprofessionelle fra hele Danmark.

Brug af materiale fra hjemmesiden

Ved at benytte interviews eller andet materiale fra denne hjemmeside accepterer du at være bundet af nedenstående betingelser.

For at få adgang til interviews kræves brugerregistrering og log-in. Brugerregistrering foregår ved indsendelse af kontaktoplysninger via formular på denne side. 

Interviews på hjemmesiden, som er gjort tilgængelige for interesserede brugere, herunder billedoptagelser, lydoptagelser, billedmateriale og tekster, må udelukkende anvendes i kulturelle, uddannelses- eller forskningsmæssige sammenhænge. Du må ikke anvende interviews eller andet materiale fra hjemmesiden til kommercielt brug, salg, eksemplarfremstilling, distribution, promovering af indhold eller anden form for videredistribution på nogen måde.

Gengivelse af interviews samt udsnit af interviews og/eller tekster og fotografier skal ske under tydelig henvisning til "Kunstnerinterview Danmark", og med tydelig gengivelse af kunstnerens navn og værktitel.

Kunstværker og udsnit af kunstværker, som er er gengivet på hjemmesiden, er omfattet af ophavsretslig beskyttelse, og må kun gengives med tydelig gengivelse af kunstnerens navn og værktitel, og kun i sammenhæng med interviewet med kunstneren og med henvisning til "Kunstnerinterview Danmark". Al anden brug kræver indhentelse af samtykke fra kunstneren.

Manglende overholdelse af ovennævnte betingelser kan udgøre en overtrædelse af gældende lovgivning og af Kunstkonserveringen og/eller kunstnerens rettigheder.